MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Nauczyciele
Rok szkolny 2016/2017

Wychowanie do ┬┐ycia w rodzinie
 • mgr Magdalena ┬»elazko
Religia
 • ks Adam So┬│dek
Jêzyk polski
 • mgr Izabela Drozdowicz
 • mgr Ma┬│gorzata Grodzka
Jêzyk angielski
 • mgr Justyna Dobrzy├▒ska
 • mgr Bo┬┐ena Zadro┬┐na
 • mgr Henryk Rosiak
Jêzyk niemiecki
 • mgr Anna Strojna
Jêzyk rosyjski
 • mgr Justyna Dobrzy├▒ska
Jêzyk hiszpañski
 • mgr Justyna Dobrzy├▒ska
Muzyka
 • mgr Rafa┬│ Wr├│blewski
Plastyka
 • mgr Bo┬┐ena Czy┬┐-K├¬pi├▒ska
Historia
 • mgr Andrzej Miller
 • mgr Lucyna Szchulz
Wiedza o spo┬│ecze├▒stwie
 • mgr Jacek Siedlecki
Geografia
 • mgr Magdalena Dziurzy├▒ska
Biologia
 • mgr Magdalena Dziurzy├▒ska
Chemia
 • mgr Regina Pietrzak
Fizyka
 • mgr Bogumi┬│a Bielecka
Matematyka
 • mgr Gabriela Kisielnicka
Informatyka
 • mgr Pawe┬│ ┬»erdzi├▒ski
Wychowanie fizyczne
 • mgr Robert Lenarczyk
 • mgr Agnieszka Szuszman
 • mgr Magdalena ┬»elazko
Edukacja dla bezpiecze├▒stwa
 • mgr Robert Lenarczyk
Zajêcia artystyczne
 • mgr Bo┬┐ena Czy┬┐-K├¬pi├▒ska
 • mgr Katarzyna Boniecka
Zajêcia techniczne
 • mgr Bo┬┐ena Czy┬┐-K├¬pi├▒ska


Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007