MamboPL.com
 
Menu główne
AKTUALNOŚCI
Start
To nas wyróżnia!
O szkole
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Patron szkoły
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szkoły
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podręczniki
Stołówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Chór
Chór Amo Libertatem

           Chór "Amo Libertatem" Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari działa od września 2001 roku. Początkowo był to Zespół Wokalno-Instrumentalny. Obecnie jest to chór mieszany, trzygłosowy. Chór aktywnie uczestniczy w większości uroczystości szkolnych. W swoim dorobku ma średnio 10 koncertów rocznie. Od 2001 roku Chór zaprezentował się publicznie około 100 razy. Dyrygentem Chóru jest p. Katarzyna Boniecka.
     Chór "Amo Libertatem" występuje w spektaklach muzycznych poświęconych wybitnym postaciom - Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Fryderykowi Chopinowi, Stanisławowi Moniuszce i ks. Janowi Twardowskiemu. Bierze udział w sesjach naukowych poświęconych kulturze Mazowsza i kulturze żydowskiej. Koncertuje dla Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, dla Środowiska Żołnierzy Pułku AK "Baszta" oraz dla mokotowskich emerytowanych nauczycieli. Organizuje koncerty dla uczniów szkół podstawowych. Chór wystąpił na koncercie "Śpiewaj gdy las się zieleni" współorganizowanym z Chórem Kameralnym "KameLeon" Akademii Leona Koźmińskiego w maju 2009 roku. Zespół prezentował się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Warszawie oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Chór dwukrotnie śpiewał również na imprezie plenerowej - "Mokotowskie Pożegnanie Lata" - organizowanej przez władze dzielnicy.
     Chór "Amo Libertatem" ma w swoim dorobku dwie płyty CD. Obie powstały w 2008 roku. Pierwsza z nich zatytułowana "Amo Libertatem" powstała w studiu nagraniowym w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w 2008 roku. Na płycie znalazły się renesansowe psalmy i  madrygały, pieśni patriotyczne i współczesne kompozycje chóralne.
     W tym samym roku Chór "Amo Libertatem" na zamówienie Wydawnictwa Eurograf przygotował i nagrał na płytę 16 piosenek o czterech porach roku. Autorką słów do kilku piosenek na płycie jest p. Anna Gajewska, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 2. Kompozycji i aranżacji części piosenek podjęła się p. Katarzyna Boniecka - nauczycielka muzyki i dyrygent Chóru "Amo Libertatem"
     Chór "Amo Libertatem" Gimnazjum nr 2 jest od lat jednym z najlepszych chórów szkolnych na Mokotowie, o czym świadczą liczne nagrody w konkursach chóralnych.

Osiągnięcia

Chór „Amo Libertatem” na Youtubie

Płyta Chóru „Amo Libertatem”(1669kB) (1669kB)
Nowe nagrania chóru:
            

            


Certyfikaty

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła"

(1669kB)

Certyfikat Drużyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szkoły z Klasą

(1669kB)

Kalendarz
Do końca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler�w Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot�w 2007