MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Aktualno?ci

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2018/2019 dla klas III Gimnazjum odb?dzie si? w dniu 3 wrze?nia 2018 roku o godzinie 11:00 na sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Narbutta 65/71.

Program unijny " Szko┬│a Bli┬┐ej Nauki" - do kt├│rego przyst┬▒pi┬│o Gimnazjum nr 2
Projekty badawcze, prowadzone przez uczni├│w we wsp├│┬│pracy z naukowcami, wyposa┬┐enie pracowni i lekcje pe┬│ne eksperyment├│w. Rusza dwuletni projekt Szko┬│a Bli┬┐ej Nauki, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorz┬▒dami z Mazowsza. Bierze w nim udzia┬│ 38 szk├│┬│ z Warszawy i mazowieckich gmin, ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczni├│w. W tym gronie znajduje si├¬ nasza szko┬│a tj. Gimnazjum nr 2 Warszawa - Mokot├│w. Uczniowie jak naukowcy Integracja edukacji z nauk┬▒ jest jedn┬▒ z najwa┬┐niejszych dr├│g unowocze┬Âniania edukacji. Stosowanie metody badawczej w nauczaniu i korzystanie z r├│┬┐norodnych przestrzeni edukacyjnych uczy odwagi i przygotowuje do r├│┬┐nych nieprzewidywalnych sytuacji w ┬┐yciu. Naukowiec codziennie mierzy si├¬ z nieznanym, ale wie, jak sobie z tym radzi├Ž: pyta, stawia hipotezy, testuje, b┬│┬▒dzi, wyci┬▒ga wnioski, poprawia. Ucze├▒, poznaj┬▒c ┬Âwiat z pasj┬▒ i odwag┬▒ – jak naukowiec, kt├│ry na co dzie├▒ bada rzeczywisto┬Â├Ž – ma szans├¬ by├Ž tw├│rczy i krytyczny. Samodzielnie szuka├Ž rozwi┬▒za├▒. Bez obaw stawia├Ž czo┬│a wyzwaniom, jakie czekaj┬▒ go w doros┬│ym ┬┐yciu. Wsp├│┬│czesna edukacja musi reagowa├Ž na zmiany. Przysz┬│o┬Â├Ž nale┬┐y do ludzi tw├│rczych, odwa┬┐nych i odpowiedzialnych. Dlatego g┬│├│wnym celem Szko┬│y Bli┬┐ej Nauki jest zbli┬┐enie ┬Ârodowisk edukacyjnych i naukowych oraz stworzenie w szko┬│ach bior┬▒cych udzia┬│ w projekcie warunk├│w do nauczania z wykorzystaniem element├│w metody badawczej. Projekt pomo┬┐e rozwija├Ž kompetencje nauczycielom i uczniom (umiej├¬tno┬Âci informatyczne i matematyczno-przyrodnicze, kreatywno┬Â├Ž, praca zespo┬│owa) oraz promowa├Ž aktywno┬Â├Ž naukow┬▒. Aby osi┬▒gn┬▒├Ž po┬┐┬▒dany efekt, nale┬┐y odpowiednio przygotowa├Ž edukator├│w, uczni├│w oraz przestrze├▒. Dlatego w projekcie zaplanowano warsztaty, zwi├¬kszaj┬▒ce kompetencje nauczycieli, wyposa┬┐enie szk├│┬│ w zestawy edukacyjne i specjalne zaj├¬cia dla m┬│odzie┬┐y. Krok po kroku Projekt Szko┬│a Bli┬┐ej Nauki zosta┬│ podzielony na etapy, kt├│re pozwol┬▒ dyrektorom, nauczycielom i uczniom wdro┬┐y├Ž si├¬ w prac├¬ metod┬▒ naukow┬▒. Ju┬┐ w zimowym semestrze 2017/2018 nauczyciele spotkaj┬▒ si├¬ na pierwszym warsztacie dotycz┬▒cym eksperyment├│w i interaktywnych eksponat├│w, po kt├│rym razem z uczniami zwiedz┬▒ Centrum Nauki Kopernik. Kolejny warsztat nauczycielski odb├¬dzie si├¬ na pocz┬▒tku 2018 r. Jego uczestnicy dowiedz┬▒ si├¬, jak tworzy├Ž scenariusze zaj├¬├Ž z wykorzystaniem metody badawczej i przeprowadz┬▒ takie lekcje w swoich klasach. W tym czasie do szkolnych pracowni trafi tak┬┐e nowy sprz├¬t. Rok szkolny 2018/2019 to kolejna wizyta klasowa w Centrum Nauki Kopernik, ze ┬Âcie┬┐k┬▒ zwiedzania tym razem aktywnie przygotowan┬▒ przez nauczycieli. We wrze┬Âniu 2018 r. rozpocznie si├¬ najwa┬┐niejszy etap projektu - praca nad projektami z udzia┬│em naukowc├│w i udzia┬│ w ich badaniach. Efekty wsp├│lnych dzia┬│a├▒ uczni├│w, nauczycieli i naukowc├│w zostan┬▒ zaprezentowane w maju 2019

Program unijny "Bli┬┐ej rynku pracy" - do kt├│rego przyst┬▒pi┬│o Gimnazjum nr 2


Biuro Edukacji Urz├¬du m.st. Warszawy w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminami: Grodzisk Mazowiecki, ┬ú omianki, Marki, Milan├│wek, Nadarzyn, Otwock, Pruszk├│w, Z┬▒bki, Zielonka realizuje projekt wsp├│┬│finansowany ze ┬Ârodk├│w Unii Europejskiej w ramach EFS – Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│d ztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Bli┬┐ej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT W OF Celem projektu jest pod niesienie w┬Âr├│d 4 445 uczni├│w 71 szk├│┬│ z klasami gimnazjalnymi z terenu ZIT WOF kompetencji kluczowych w zakresie budowania ┬Âcie┬┐ki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania si├¬ po rynku pracy . Dofinansowanie projektu z UE : 1 904 883 z┬│ www.mapadotacji.go v.pl

Dotyczy podrêczników


W przypadku zgubienia lub uszkodzenia podr├¬cznika prosz├¬ dokona├Ž wp┬│aty na konto:
34 1030 1508 0000 0005 5043 4008.
W tytule przelewu prosz├¬ poda├Ž: imi├¬ i nazwisko ucznia, klas├¬ oraz tytu┬│ podr├¬cznika lub informacj├¬ ┬┐e wp┬│ata dotyczy kompletu ksi┬▒┬┐ek.


klasy drugie wszystkie podr├¬czniki w cenie 24 z┬│., opr├│cz WOS, muzyki i plastyki za kt├│re trzeba zap┬│aci├Ž 19 z┬│.
klasa I a wszystkie podrêczniki po 24 z³., muzyka 19 z³.
klasa I b wszystkie podrêczniki po 24 z³.
klasa I c wszystkie podrêczniki po 24 z³., muzyka i plastyka po 19 z³.


Wyniki Dzielnicowego Konkursu Mi├¬dzyprzedmiotowego Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na stra┬┐y Wolno┬Âci i┬áHonoru. Tadeusz Ko┬Âciuszko, J├│zef Pi┬│sudski


Kategoria Prezentacja Multimedialna
Szko┬│y podstawowe
wyr├│┬┐nienie - Magdalena Koli├▒ska - SP 271
wyr├│┬┐nienie - Patrycja Wrzosek - SP 271
Gimnazja
I miejsce - Julia Piwowarczyk - G 2
II miejsce - Julia Klus - G 2
III miejsce - Jêdrzej Skwara - G 2
wyr├│┬┐nienie - Maja Vu Min - G 2
wyr├│┬┐nienie - Paulina Szewczyk - G 2

Kategoria Praca Literacka
Gimnazja
I miejsce - Klaudia Maziewska - G 2
II miejsce - Weronika Fiedosiejew - G 2
III miejsce - Alicja Welo - G 2

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Dziêkujemy wszystkim uczniom, którzy wziêli udzia³ w Konkursie i ¿yczymy sukcesu w nastêpnej edycji.
Przewodnicz┬▒cy Komisji Konkursowej Andrzej Miller - Dyrektor Gimnazjum nr 2
31 maja 2017 rokuList Ministra Edukacji Narodowej do Rodzic├│w

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodzic├│w

Piknik rodzinny w Gimnazjum nr 2
Rok Rzeki Wis┬│y, "Woda - ┬╝r├│d┬│o ┬┐ycia"

Image Jak co roku spotykamy si├¬ na pikniku, aby mi┬│o sp├¬dzi├Ž sobotnie przedpo┬│udnie. 27 maja w┬ágodz.┬á10.00┬á–┬á13.00 uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci i┬áwszyscy przyjaciele naszej szko┬│y mog┬▒ razem skorzysta├Ž z┬álicznych atrakcji. Przygotowujemy liczne konkursy, wyst├¬py artystyczne, gry i┬ázabawy, a┬átak┬┐e ca┬│┬▒ plejad├¬ dzia┬│a├▒ zwi┬▒zanych z┬átematem pikniku. Wis┬│a jest bliska wszystkim warszawiakom, a┬áwoda to ┬╝r├│d┬│o ┬┐ycia. Ta impreza mo┬┐e wi├¬c by├Ž mokra …
Serdecznie zapraszamy ca┬│e Rodziny!!! Wiele atrakcji dla maluch├│w!!!
Rekrutacja do szk├│┬│ ponadgimnazjalnych
Harmonogram gimnazjalisty


Dzie├▒ otwarty Instytutu Fizyki PAN 13 maja
My te¿ tam bêdziemy - Klub M³odego Odkrywcy Nabici w probówkê

Dzie├▒ otwarty Instytutu Fizyki PAN i IV Piknik Klub├│w M┬│odego Odkrywcy

UWAGA, WA¯NE!

Rodzicu, przeczytaj wa┬┐ne informacje o bezpiecze├▒stwie swojego dziecka w Internecie.
pobierz artyku┬│.....


Warszawski Konkursu Historyczny „KAWALEROWIE ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI. NA STRA┬»Y WOLNO┬ŽCI I┬áHONORU ”
Regulamin...
Karta zg┬│oszenia...


UWAGA, UWAGA, UWAGA!!!!!
Zwracamy si├¬ z gor┬▒c┬▒ pro┬Âb┬▒ o wsparcie nas w konkursie dla gimnazjalist├│w Ale klops. Wejd┬╝cie na poni┬┐szy LINK..., obejrzyjcie film Klopsiki przyja┬╝ni i udost├¬pnijcie go na facebooku ustawiaj┬▒c grono odbiorc├│w: publiczne.
Serdecznie dziêkujemy za wsparcie,
klasa 2a


Program We┬╝ oddech

Co mo┬┐esz zrobi├Ž aby wp┬│yn┬▒├Ž na jako┬Â├Ž powietrza w┬áTwoim ┬Ârodowisku?
Obejrzyj animacjê...Niska emisja - diagnoza lokalna i uczniowski projekt informacyjny

Warszawski Alarm Smogowy


Wyniki diagnozy lokalnej wykonanej przez uczni├│w naszej szko┬│y:
 • Diagnoza: Okre┬Âlenie ┬Âwiadomo┬Âci mieszka├▒c├│w i mieszkanek w zakresie wp┬│ywu niskiej emisji na dobrobyt w miejscowo┬Âci.

 • Diagnoza: Okre┬Âlenie, jakie czynniki wp┬│ywaj┬▒ na zmian├¬ nawyk├│w w obszarze niskiej emisji • Certyfikaty

  Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

  (1669kB)

  Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

  (1669kB)

  Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

  (1669kB)

  Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

  (1669kB)

  Kalendarz
  Do ko├▒ca roku szkolnego  Gimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
  Warszawa - Mokot´┐Żw 2007