MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Rada Rodzic├│w

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Warszawie reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szko³y. Wspó³pracujemy z Dyrekcj±, Rad± Pedagogiczn±, samorz±dem uczniowskim oraz innymi pracownikami szko³y.

Rada Rodzic├│w gromadzi fundusze, kt├│re pochodz┬▒ z dobrowolnych sk┬│adek i┬ádarowizn. Przeznaczone s┬▒ one mi├¬dzy innymi na nagrody w konkursach i┬ázawodach sportowych, zakup ksi┬▒┬┐ek, dyplom├│w, organizacj├¬ uroczysto┬Âci szkolnych itp.

Ka┬┐da otrzymana wp┬│ata pozwala na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬├Ž s┬│u┬┐┬▒cych naszym dzieciom. Dlatego liczymy na rodzicielsk┬▒ hojno┬Â├Ž oraz zaanga┬┐owanie w┬ászkolne ┬┐ycie naszych dzieci.


Numer konta Rady Rodzic├│w:
PKO BP XIII O/W-wa
62 1020 1068 0000 1102 0001 1809


Przy dokonywaniu wp┬│at na konto Rady Rodzic├│w, w tytule wp┬│aty prosimy wpisa├Ž imi├¬ i nazwisko ucznia oraz klas├¬.


Sk┬│ad Prezydium Rady Rodzic├│w Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodnicz┬▒ca: Katarzyna Bert
Wiceprzewodnicz┬▒cy: Piotr Cie┬Âlak
Sekretarz: Joanna Voss
Komisja rewizyjna:
Magdalena Lankosz, Aneta Myd┬│owska, Monika Rutkowska

 


                              Dokumenty
Regulamin

Zestawienie przychodów i rozchodów Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. KOWVM za okres 01.09.2016 r. - 31.05.2017 r.

Przychody
saldo z roku ubieg┬│ego 5,33
wp┬│aty rodzic├│w 8394,00
odsetki 0,11
Razem przychody 8399,44
Rozchody
art. dekoracyjne na 11.11.2016 102,00
nagrody dla dzieci - warsztaty PKOL 15,00
zakup lek├│w do gabinetu lekarskiego 321,71
op┬│ata za prowadzenie rachunku + przelewy 230,00
zakup cebulek kwiatowych 33,80
bilety za przejazdy uczni├│w na basen, zawody sportowe IX-XII 2016 493,60
artyku┬│y plastyczne na kiermasz ┬Âwi┬▒teczny 130,20
dorobienie kluczy do szafek 108,00
cukierki dla kl. IA na ┬Âlubowanie 48,26
zdjecia do kroniki + kronika szkolna 245,50
materia┬│y na egzaminy 589,85
dyplomy dla uczni├│w 195,40
dofinansowanie wycieczki szkolnej 1670,00
akredytacja konkursu plastycznego + przesy┬│ki na konkurs 91,00
artyku┬│y do zaj├¬├Ž z chemii, fizyki 279,26
Razem rozchody 4553,58
Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007