MamboPL.com
 
Menu główne
AKTUALNOŚCI
Start
To nas wyróżnia!
O szkole
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Patron szkoły
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szkoły
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podręczniki
Stołówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Warszawie reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz innymi pracownikami szkoły.

Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one między innymi na nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, dyplomów, organizację uroczystości szkolnych itp.

Każda otrzymana wpłata pozwala na realizację przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego liczymy na rodzicielską hojność oraz zaangażowanie w szkolne życie naszych dzieci.


Numer konta Rady Rodziców:
PKO BP XIII O/W-wa
62 1020 1068 0000 1102 0001 1809


Przy dokonywaniu wpłat na konto Rady Rodziców, w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Skład Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodnicząca: Katarzyna Bert
Wiceprzewodniczący: Piotr Cieślak
Sekretarz: Joanna Voss
Komisja rewizyjna:
Magdalena Lankosz, Aneta Mydłowska, Monika Rutkowska

 


                              Dokumenty
Regulamin

Zestawienie przychodów i rozchodów Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. KOWVM za okres 01.09.2016 r. - 31.05.2017 r.

Przychody
saldo z roku ubiegłego 5,33
wpłaty rodziców 8394,00
odsetki 0,11
Razem przychody 8399,44
Rozchody
art. dekoracyjne na 11.11.2016 102,00
nagrody dla dzieci - warsztaty PKOL 15,00
zakup leków do gabinetu lekarskiego 321,71
opłata za prowadzenie rachunku + przelewy 230,00
zakup cebulek kwiatowych 33,80
bilety za przejazdy uczniów na basen, zawody sportowe IX-XII 2016 493,60
artykuły plastyczne na kiermasz świąteczny 130,20
dorobienie kluczy do szafek 108,00
cukierki dla kl. IA na ślubowanie 48,26
zdjecia do kroniki + kronika szkolna 245,50
materiały na egzaminy 589,85
dyplomy dla uczniów 195,40
dofinansowanie wycieczki szkolnej 1670,00
akredytacja konkursu plastycznego + przesyłki na konkurs 91,00
artykuły do zajęć z chemii, fizyki 279,26
Razem rozchody 4553,58
Certyfikaty

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła"

(1669kB)

Certyfikat Drużyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szkoły z Klasą

(1669kB)

Kalendarz
Do końca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler�w Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot�w 2007