MamboPL.com
 
Menu główne
AKTUALNOŚCI
Start
To nas wyróżnia!
O szkole
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Patron szkoły
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szkoły
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podręczniki
Stołówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Spotkania z rodzicami
Spotkania z rodzicami


Terminy spotkań w roku szkolnym 2017/2018

  • 14 września - czwartek 2017 - zebranie informacyjne
    Spotkanie rodziców uczniów klas III z dyrektorem szkoły - wstępne omówienie procedur egzaminu gimnazjalnego
    - Wybory członków Prezydium Rady Rodziców
  • 19 października 2017 - czwartek - dzień otwarty
  • 07 grudnia 2017 - czwartek - zebranie ( propozycje ocen, zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotów i obniżoną oceną zachowania)
  • 08 lutego 2018 - czwartek - zebranie podsumowujące I semestr, klasyfikacja śródroczna
  • 15 marca 2018 - poniedziałek - dzień otwarty dla klasy  II oraz zebranie dla rodziców uczniów klas III z dyrektorem szkoły związane z procedurami egzaminacyjnymi
  • 10 maja 2018 - czwartek - zebranie (propozycje ocen, zagrożenia oceną ndst z przedmiotów i obniżoną oceną z zachowania)

Certyfikaty

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła"

(1669kB)

Certyfikat Drużyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szkoły z Klasą

(1669kB)

Kalendarz
Do końca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler�w Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot�w 2007