MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Po godzinach

Plan zaj├¬├Ž pozalekcyjnych
w roku szkolnym 2016/2017

Poniedzia┬│ek

Termin Tytu┬│ zaj├¬├Ž Nauczyciel Sala
7 i 8 godz. lek. Zajêcia wyrównawcze z historii i wos Anita Trawiñska 209
7 i 8 godz. lek. Zajêcia przyrodnicze dla kl. 1 b i 2 c Dagmara Piwowarczyk 212
7 i 8 godz. lek. Zajêcia przyrodnicze dla klasy I b i II c (ka¿da klasa co drugi tydzieñ) Beata Siwiec 212
8 godz. lek. Zajêcia wyrównawczo - rozwijaj±ce z biologii (wg potrzeb) Agnieszka Charzewska 218
7 i 8 godz.lek. (co 2 tygodnie) Zajêcia przyrodniczo-ekologiczne dla klasy I b Magdalena Dziurzyñska 216
16.00 - 17.00 Klub "8 Wspania┬│ych" - wolontariat Ma┬│gorzata Kami├▒ska
18.00 - 19.00 Konsultacje, konferencje dla kandydat├│w do bierzmowania ks. Adam So┬│dek Rakowiecka 61


Wtorek

Termin Tytu┬│ zaj├¬├Ž Nauczyciel Sala
8 godz. lek. Zajêcia wyrównawcze z geografii Magdalena Dziurzyñska 108
8 godz.lek. Matematyka dla klas III Grzegorz Jêdroszkowiak 204
8 godz. lek. Wybrane zagadnienia z geografii w jêzyku angielskim - zajêcia rozwijaj±ce dla klas 1,2,3 - klasa 2 i 3 oraz klasa 1 a i 1 b Bo¿ena Zadro¿na 222
1 godz. lek. Wybrane zagadnienia z geografii w jêzyku angielskim - zajêcia rozwijaj±ce dla klasy 1 c Bo¿ena Zadro¿na 222
8 godz. lek. Pi┬│ka siatkowa dla dziewcz┬▒t i ch┬│opc├│w Robert Lenarczyk sala gimnastyczna
8 godz. lek. Koszyk├│wka dziewcz┬▒t Sebastian Kowalik sala gimnastyczna
15.00 - 17.00 Ch├│r "Amo Libertatem Katarzyna Boniecka


┬Žroda

Termin Tytu┬│ zaj├¬├Ž Nauczyciel Sala
8 godz. lek. Zajêcia wyrównawcze, poprawy prac Justyna Dobrzyñska 217 b
8 godz. lek. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego- jêzyk angielski Henryk Rosiak 217
8 godz. lek. Zajêcia wyrównawcze dla klas III Dagmara Piwowarczyk 212
9 godz. lek Zajêcia wyrównawcze dla zainteresowanych uczniów klas 1,2,3 Bo¿ena Zadro¿na 222
9 godz. lek Przygotowanie do konkurs├│w z j├¬zyka polskiego i j├¬zyka rosyjskiego. Poprawa sprawdzian├│w. Przygotowanie przedstawie├▒ okoliczno┬Âciowych. Ma┬│gorzata Grodzka 218
8 godz. lek Warsztaty dziennikarskie. Redakcja gazetki "Przystanek 2". Szkolne Ko┬│o Scrable Ma┬│gorzata Grodzka 218
7 i 8 godz. lek. Praca z uczniem zdolnym "Wars i Sawa" - gazetka szkolna Bo¿ena Czy¿ - Kêpiñska 221
8 godz. lek Konsultacje, poprawy zaliczeñ, sprawdzianów. Przygotowanie reprezentacji do zawodów w ramach WOM Magdalena ¯elazko sala gimnastyczna
7, 8 godz. lek Nauka gry na pianinie Katarzyna Boniecka
8 godz. lek Zaj├¬cia przygotowuj├¬ce do konkurs├│w i projekt├│w oraz zaj├¬cia dla uczni├│w maj┬▒cych trudno┬Âci z opanowaniem podstawy programowej Anna Strojna 108
1 godz. lek Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego klasa III a Izabela Drozdowicz 107
8 godz. lek Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - zajêcia rozwijaj±co wyrównawcze Bo¿ena Zadro¿na 222
14.00 - 15.00 Zajêcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami Ma³gorzata Kamiñska


Czwartek

Termin Tytu┬│ zaj├¬├Ž Nauczyciel Sala
8 godz. lek. Jêzyk hiszpañski - 2 a ch³opcy Justyna Dobrzyñska 217 b
8 godz. lek. Zajêcia wyrównawcze z matematyki Gabriela Kisielnicka 207


Pi┬▒tek

Termin Tytu┬│ zaj├¬├Ž Nauczyciel Sala
7.20 - 8.00 Zajêcia chemiczne dla klas III - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Beata Siwiec 214
15.00 - 16.30 Ch├│r "Amo Libertatem" Katarzyna Boniecka
8 godz. lek. Zaj├¬cia przygotowuj┬▒ce do bie┬┐┬▒cych zawod├│w. Konsultacje z uczniami z zaleg┬│o┬Âciami Magdalena ┬»elazko sala gimnastyczna
Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007