MamboPL.com
 
Menu główne
AKTUALNOŚCI
Start
To nas wyróżnia!
O szkole
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Patron szkoły
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szkoły
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podręczniki
Stołówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Patron szkoły
PATRON SZKOŁY


Ważnym wydarzeniem w historii każdej szkoły jest uroczystość nadania jej imienia. Poprzedzają ją długie przygotowania, w tym działania związane z wyborem patrona. Młodzież, rodzice i nauczyciele naszej placówki szukali osoby (lub grupy osób), która odzwierciedlałaby szczytne idee i stanowiłaby wzór dla wszystkich uczniów. Wspólnie wybraliśmy Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. • Historia orderu

 • Uroczystość nadania imienia

 • Spotkania z Kawalerami OVM

 • Hymn szkoły

 • Nasi uczniowie wierzą, że mogą kształtować świat, szukają autorytetów, duchowych przewodników, aby budować lepszą przyszłość kraju, kształtować przyjazne stosunki z innymi narodami, zapewnić Polsce należne jej, godne miejsce na arenie międzynarodowej. W tym zakresie Patron wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, może nadać głębszy sens podejmowanym przez młodzież działaniom. Stanie się nie tylko nazwą szkoły, ale także jej wizytówką, misją i przesłaniem.

  Certyfikaty

  Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

  (1669kB)

  Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła"

  (1669kB)

  Certyfikat Drużyny Szlachetnej Paczki

  (1669kB)

  Certyfikat Szkoły z Klasą

  (1669kB)

  Kalendarz
  Do końca roku szkolnego  Gimnazjum nr 2 im. Kawaler�w Orderu Wojennego Virtuti Militari
  Warszawa - Mokot�w 2007