MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Osi±gniêcia
Spis stron
Osi±gniêcia
Rok 2000/2001
Rok 2001/2002
Rok 2002/2003
Rok 2003/2004
Rok 2004/2005
Rok 2005/2006
Rok 2006/2007
Rok 2007/2008
Rok 2008/2009
Rok 2009/2010
Rok 2010/2011
Rok 2011/2012
Rok 2012/2013
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016

Rok szkolny 2012/2013

Stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osi±gniêcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012 zosta³o przyznane Darii Gaust

(1669kB) (1669kB)


Konkursy og├│lnopolskie

 • Konkurs Interdyscyplinarny pod honorowym patronatem Marsza┬│ka Wojew├│dztwa Mazowieckiego dla uczni├│w gimnazj├│w wojew├│dztwa mazowieckiego "B┬▒d┬╝ sob┬▒ - szukaj w┬│asnej drogi. Janusz Korczak."
  Marta Marciniak 3d finalista
  Kinga Saar 3c finalista

 • XI Og├│lnopolskie Spotkanie z Piosenk┬▒ „Warszawa da si├¬ lubi├Ž”
  Ch├│r Szkolny "Amo Libertatem" II miejsce
  oraz Wyró¿nienie specjalne za now± piosenkê o Warszawie Zakocha³am siê w Tobie w Warszawie
  Autor tekstu - Anna Gajewska (nauczyciel j. polskiego)
  Autor muzyki - Katarzyna Boniecka (nauczyciel muzyki)

 • Konkurs J├¬zyka Angielskiego dla uczni├│w gimnazj├│w wojew├│dztwa mazowieckiego
  Thanh Son Hoang 3c finalista
  Anna Lisowska udzia┬│ w II etapie
  Pawe┬│ Brachfogel udzia┬│ w II etapie
  Karolina £ukaszewicz udzia³ w II etapie
  Saian Saied udzia┬│ w II etapie
  Katarzyna Skrzecz udzia┬│ w II etapie

 • Og├│lnopolski konkurs j├¬zyka angielskiego „Olimpus” – sesja jesienna
  Thanh Son Hoang 3c laureat
  Bich Tram Borkowska laureat
  Pawe┬│ Brachfogel laureat
  Karolina £ukaszewicz laureat
  Zuzanna G├│rska laureat
  Katarzyna ┬Žl├¬czek laureat
  Anna Pham laureat

 • Og├│lnopolski konkurs j├¬zyka angielskiego „Olimpus” – sesja wiosenna
  Thanh Son Hoang 3c laureat
  Anna Lisowska 3c laureat

 • Og├│lnopolski konkurs j├¬zyka angielskiego „FOX - 2013”
  Thanh Son Hoang 3c laureat
  Renata Kubasik 2a laureat

 • XII Og├│lnopolski Festiwal Ta├▒ca „Wiruj┬▒cy Krag” Ostr├│w Mazowiecka.
  Kategoria: 12 - 15 lat - TANIEC WSPÓ£CZESNY

  Karbowiak, Patrycja Przyby┬│owska, Aniela Dawidek, Nadia Kullmann (kl. III a) II miejsce

 • Og├│lnopolski Konkurs Plastyczny T├¬cza
  Organizatorem Og├│lnopolskiego Konkursu Plastycznego „T├¬cza” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
  Konkurs przeprowadzany jest przy wspó³pracy merytorycznej z Wydzia³em Grafiki Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie.
  Jan Porczy├▒ski wyr├│┬┐niony
  Sara Szyma├▒ska wyr├│┬┐niona
  Anna Pham wyr├│┬┐niona
  Marta Jerzykiewicz wyr├│┬┐niona

 • Og├│lnopolski Konkurs Plastyczny „Niebo w kolorze – Spotkanie z Zorz┬▒ Polarn┬▒” Konkurs odbywa┬│ si├¬ w ramach Festiwalu Zorzy Polarnej w P┬│ocku pod patronatem Ambasady Norwegii.
  Jan Porczy├▒ski wyr├│┬┐niony
  Marta Jerzykiewicz wyr├│┬┐niona
  Prace: Daniela Majaka i Aleksandry Or³ow zosta³y zakwalifikowane na wystawê pokonkursow±.

  Prace naszych uczni├│w b├¬d┬▒ prezentowane na wystawie w GALERII „P” mieszcz┬▒cej si├¬ w Ratuszu Miasta P┬│ocka ul. Stary Rynek 1. Otwarcie wystawy 15 III 2013 r. o godz. 12.

  (1669kB)Konkursy warszawskie

 • Warszawski Konkurs Chemiczny KWAS

  Janusz ┬Žwieczkowski-Feiz 3c laureat
  Kamila Baczy├▒ska 3d finalista


 • Konkurs na Nietypowy Uk┬│ad Okresowy

  Karolina £ukaszewicz, Mateusz Szustek, Wioletta Dom¿a³a III miejsce


 • Konkurs dru┬┐ynowy na amatorski film reklamowy dla uczni├│w szk├│┬│ podstawowych i gimnazj├│w (organizator Arkadia CH). Nakr├¬├Ž si├¬ ekologicznie

  Zespó³ EKO TEAM w sk³adzie: Alicja Bakalarska, Edyta Felczak, Aleksandra £ukomska i Aleksandra Tylenda (kl. II b) II miejsce


 • Warszawski Konkurs Historyczny Katy├▒ - Prawda i Pami├¬├Ž

  Mateusz Siwiec kl. 3a laureat


 • XII Warszawski Festiwal Dzieci├¬cej i M┬│odzie┬┐owej Tw├│rczo┬Âci Artystycznej - Warszawa.

  Ch├│r szkolny "Amo Libertatem" II miejsce


 • XII Warszawski Festiwal Dzieci├¬cej i M┬│odzie┬┐owej Tw├│rczo┬Âci Artystycznej - Warszawa.
  Kategoria taniec

  Sylwia Karbowiak, Patrycja Przyby┬│owska, Aniela Dawidek, Nadia Kullmann (kl. III a) II miejsce


 • VIII Warszawski Konkurs Plastyczny Moje marzenie zorganizowany przez Warszawski MDK Pu┬│awska 97.
  Celem konkursu by┬│o umo┬┐liwienie dzieciom i m┬│odzie┬┐y wyra┬┐enia uczu├Ž, marze├▒, refleksji.
  Anna Kowalewska kl. Ic nagroda specjalna
  Ma┬│gorzata Ko┬│odziej kl. Ib wyr├│┬┐nienie


 • Konkurs Ch├│r├│w "Gdzie s┬▒ kwiaty z tamtych lat..." zorganizowanym przez M┬│odzie┬┐owy Dom Kultury "Mokot├│w", Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Niepodleg┬│o┬Âci.
  I nagroda dla Ch├│ru Szkolnego "Amo Libertatem"


 • XVIII Konkurs rysunkowo-malarski Polskie parki narodowe i ich symbole zorganizowany przez Oddzia┬│ PTTK Ochota w Warszawie
  Emilia Peradzy├▒ska laureat
  Sara Szyma├▒ska laureat
  Phan Anna Anthu wyr├│┬┐nienie


Konkursy dzielnicowe

 • Dzielnicowy Konkurs Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na Stra┬┐y Wolno┬Âci i Honoru
  Oliwia Cichocka laureat - kategoria multimedialna
  Agata Prokosi├▒ska laureat - kategoria multimedialna
  Sara Szyma├▒ska laureat - kategoria multimedialna
  Marta Je┬┐ykiewicz laureat - kategoria literacka
  Kinga G├│ralczyk laureat - kategoria literacka
  Magdalena Babi├▒ska wyr├│┬┐nienie - kategoria multimedialna
  Maksymilian Rak wyr├│┬┐nienie - kategoria multimedialna
  Jakub Gruba wyr├│┬┐nienie - kategoria multimedialna
  Pawe┬│ Murawski wyr├│┬┐nienie - kategoria literacka
  Sara Szyma├▒ska wyr├│┬┐nienie - kategoria literacka


 • Mi├¬dzyszkolny Konkurs Ortograficzny Piszemy na 5
  Anna Lisowska 3 c III miejsce
  Kamila Baczy├▒ska 3 d wyr├│┬┐nienie
  Marta Marciniak 3 d wyr├│┬┐nienie
  Maria Lisowska 3 c wyr├│┬┐nienie


 • VII Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wr├│blewskiego
  Katarzyna ┬Žl├¬czek wicemistrz j├¬zyka polskiego - Ursyn├│w 2012 w kategorii "Juniorzy"
  (1669kB)Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007