MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Osi±gniêcia
Spis stron
Osi±gniêcia
Rok 2000/2001
Rok 2001/2002
Rok 2002/2003
Rok 2003/2004
Rok 2004/2005
Rok 2005/2006
Rok 2006/2007
Rok 2007/2008
Rok 2008/2009
Rok 2009/2010
Rok 2010/2011
Rok 2011/2012
Rok 2012/2013
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok szkolny 2007/2008

I nagroda dla Ch├│ru "Amo Libertatem" w kategorii m┬│odzie┬┐owej w II Konkursie Polskich Pie┬Âni i Piosenek o Tematyce Patriotycznej, organizowanym przez M┬│odzie┬┐owy Dom Kultury i Muzeum Niepodleg┬│o┬Âci

Agata Wo┬╝niak wyr├│┬┐nienie w konkursie mokotowskim "Dzieje sto┬│eczno┬Âci Warszawy" organizowanym przez Gimnazjum nr 3 im. J├│zefa Pi┬│sudskiego

Dominika Jaworska wyr├│┬┐nienie w konkursie plastycznym "Bo┬┐onoarodzeniowa Kartka" w kategorii prac pozakonkursowych organizowanym przez Muzeum Ziemi Regionalnej w Piasecznie

Kamila Kr├│l I miejsce , Marta Mojsa III miejsce oraz Emila D┬│ugosz wyr├│┬┐nienie w ┬Âwi┬▒tecznym konkursie plastycznym "Jak wygl┬▒da Tw├│j Anio┬│ Str├│┬┐ " organizowanym przez Fundacj├¬ Szansa - Centrum Edukacji M┬│odzie┬┐y przy wsp├│┬│pracy z M┬│odzie┬┐owym Domem Kultury na Mokotowie oraz Galeri┬▒ Sztuki Katarzyny Napi├│rkowskiej pod patronatem Artura G├│rskiego, Pos┬│a na Sejm RP

Ewa ┬Žwiderska III miejsce w Wojew├│dzkim Konkursie Plastycznym "T├¬cza " oraz wyr├│┬┐nienia otrzymali : Nowakowska Anna, Rzepka Urszula, Kawka Sebastian, Mojsa Marta, D┬│ugosz Emilia, Borowiecka Gabriela, ┬Žwier┬┐ewska Ewa, Porczak Alicja, Bodzak Magda, Wi┬Âniewska Zofia, Guzowska Urszula

Klaudia Gusta I miejsce, III miejsce Anna Nowakowska: w Konkursie plastycznym "Portret Pana Cogito" ,Paulina ¯ar³ak II miejsce, III miejsce Emilia D³ugosz: w Konkursie na rze¼bê w Miêdzyszkolnych Dniach Kultury 2008"Pude³ko zwane wyobra¼ni±"

III miejsce dla Chóru "Amo Libertatem" pod dyrekcj± Katarzyny M.Bonieckiej w wojewódzkich przes³uchaniach XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i M³odzie¿y w kategorii dzieciêcych chórów szkolnych do 16 lat.

I miejsce dla Ch├│ru "Amo Libertatem" w kategorii szk├│┬│ gimnazjalnych w IV Festiwalu Tw├│rczo┬Âci Dzieci i M┬│odzie┬┐y Mokotowa

Marta Tuszy├▒ska wyr├│┬┐nienie w konkursie literackim na fraszk├¬ o tematyce szkolnej w ramach IV Festiwalu Tw├│rczo┬Âci Artystycznej Dzieci i M┬│odzie┬┐y Mokotowa

Ernest Lorek II miejsce w konkursie recytatorskim w ramach IV Festiwalu Tw├│rczo┬Âci Artystycznej Dzieci i M┬│odzie┬┐y Mokotowa

III miejsce dla gazetki szkolnej "Przystanek Dw├│jka" w Konkursie Gazetek Szkolnych w ramach IV Festiwalu Tw├│rczo┬Âci Dzieci i M┬│odzie┬┐y Mokotowa

II miejsce dla Teatru Muzycznego w Konkursie Zespo┬│├│w Tanecznych w kategorii widowisko ruchowo - taneczne w ramach VII Warszawskiego Festiwalu Dzieci├¬cej i M┬│odzie┬┐owej Tw├│rczo┬Âci Artystycznej Asteriada pod honorowym patronatem Prezydent m.st.Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodnicz┬▒cej Rady m.st.Warszawy Pani Ewy Malinowskiej-Grupi├▒skiej

III miejsce dla zespo┬│u tanecznego "Tazaro" z Gimnazjum nr 2 w XXVIII Przegl┬▒dzie Amatorskich Zespo┬│├│w Artystycznych ( kategoria zespo┬│├│w tanecznych ) zorganizoawnego przez O┬Ârodek Kultury im. Stefana ┬»eromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Andrzej Wa┬ I miejsce,Piotr Tomczyk II miejsce,Urszula Guzowska III miejsce w kategorii praca plastyczna oraz Agnieszka Witecka I miejsce, Ewelina Majewska II miejsce, Tomasz Szcz├¬sny III miejsce w kategorii plakat w Mi├¬dzyszkolnym konkursie plastycznym "Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na stra┬┐y Wolno┬Âci i Honoru".

Marta Mojsa I miejsce,Agnieszka Korczy├▒ska II miejsce oraz wyr├│┬╝nienia : Krzysztof Sikorski, Weronika Krasnopolska, Ma┬│gorzata Baranowska, Ewa ┬Žwier┬┐ewska w konkursie plastycznym pt."Co w Wi┬Âle piszczy", Sebastian Kawka II miejsce, wyr├│┬┐nienie Urszula Guzowska w konkursie fotograficznym "Wis┬│a - cztery pory roku" zorganizowanych w ramach XI Szkolnych Dniach Ziemi.

Marta Tuszyñska I miejsce, Joanna Rogiñska II miejsce, Martyna Kalicka III miejsce oraz wyró¼nienie : Paulina Sochocka w konkursie literackim "Mokotowskie inspiracje" zorganizowanym przez Fundacjê MARGOT przy wspó³pracy ze Zwi±zkiem Literatów Polskich

Og├│lnowarszawski Konkurs Historyczny "Katy├▒ - prawda i pami├¬├Ž"
I miejsce Weronika Granecka
II miejsce Aleksandra Be┬│z
Wyr├│┬┐nienie Mateusz Michalski

Warszawska Olimpiada M┬│odzie┬┐y

VI miejsce w pi┬│ce no┬┐nej dziewcz┬▒t
V miejsce - £ukasz Romanowski w biegach prze³ajowych
VIII miejsce - Konrad Szyma├▒ski w biegach prze┬│ajowych
XIII miejsce - Ewelina Majewska w biegach przelajowych

Mistrzostwa Mokotowa

Pi┬│ka no┬┐na

I miejsce - pi┬│ka no┬┐na dziewcz┬▒t
IV miejsce - pi┬│ka no┬┐na ch┬│opc├│w

Biegi prze┬│ajowe

II miejsce - Ewelina Majewska w biegach prze┬│ajowych
II miejsce - £ukasz Romanowski w biegach prze³ajowych
III miejsce - Anna Bartkiewicz w biegach przelajowych
III miejsce - Konrad Szyma├▒ski w biegach prze┬│ajowych

II miejsce w punktacji ┬│┬▒cznej dziewcz┬▒t
II miejsce w punktacji ┬│┬▒cznej ch┬│opc├│w

Sztafetowe biegi prze┬│ajowe

III miejsce dziewczêta
IV miejsce ch┬│opcy


Koszyk├│wka

III miejsce dziewczêta
IV miejsce ch┬│opcy


Unihokej

III miejsce ch┬│opcy
IV miejsce dziewczêta


Tenis sto┬│owy

II miejsce dziewczêta


Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007