MamboPL.com
 
Menu główne
AKTUALNOŚCI
Start
To nas wyróżnia!
O szkole
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Patron szkoły
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szkoły
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podręczniki
Stołówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Wydarzenia 2016 - 2017

Innowacyjna Warszawa 2020 - warsztaty dla klas trzecich

       Program Innowacyjna Warszawa 2020 ma za zadanie pobudzić przedsiębiorczość warszawiaków, a przede wszystkim młodych - uczniów i studentów. Zajęcia miały uświadomić gimnazjalistom, że mają wpływ na rozwój swojego otoczenia, że istnieją organizacje, które chętnie współpracują przy konkretnych inicjatywach. Już na poziomie szkolnym, poprzez działania samorządu szkolnego, można wpływać na środowisko lokalne, a nawet ogólnowarszawskie. To bardzo ważne, aby mieszkańcy miasta czuli się jego gospodarzami, uczestniczyli w akcjach na rzecz jego rozwoju np. pisali wnioski o dofinansowanie różnych działań z funduszu partycypacyjnego. Żeby się zaangażować trzeba jednak wiedzieć co można zmienić i jak się do tego zabrać …(1669kB) (1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB)Certyfikaty

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła"

(1669kB)

Certyfikat Drużyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szkoły z Klasą

(1669kB)

Kalendarz
Do końca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler�w Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot�w 2007