MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Wydarzenia 2016 - 2017

Rocznica napa┬Âci Zwi┬▒zku Radzieckiego na Polsk├¬ – 17 wrze┬Ânia

       Nasza szko┬│a bra┬│a udzia┬│ w obchodach napa┬Âci ZSRR na Polsk├¬ 17 wrze┬Ânia 1939 roku. Tego dnia Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowa┬│a Polsk├¬. Zgodnie z radziecko - niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop - Mo┬│otow Armia Czerwona przekroczy┬│a granice Polski. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawi├Ž czo┬│a przewa┬┐aj┬▒cym si┬│om radzieckim. Za stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonano zbiorowych egzekucji ┬┐o┬│nierzy polskich i zadano wiele b├│lu i cierpienia Polakom mieszkaj┬▒cym na Wschodzie. Dzi├¬ki naszym rodakom i przelanej polskiej krwi, dzi┬ jeste┬Âmy wolnym narodem. M┬│odzie┬┐ Warszawy odda┬│a im ho┬│d.(1669kB) (1669kB) (1669kB) (1669kB)Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007