MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Wydarzenia 2016 - 2017

Udzia┬│ uczni├│w naszej szko┬│y w akcji „BohaterON”

        BohaterON to projekt maj┬▒cy na celu upami├¬tnienie i uhonorowanie uczestnik├│w Powstania Warszawskiego. Ma pokazywa├Ž nie tylko t┬│o historyczne, ale tak┬┐e sukcesy, dramaty i emocje ka┬┐dego z nich.
Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, to┬┐samo┬Âci narodowej i edukowanie spo┬│ecze├▒stwa. Z drugiej natomiast - ho┬│d z┬│o┬┐ony wszystkim, kt├│rzy walczyli o woln┬▒ Polsk├¬. Powstanie Warszawskie zapisa┬│o si├¬ na kartach historii jako jedno z najwa┬┐niejszych wydarze├▒ kszta┬│tuj┬▒cych polsk┬▒ to┬┐samo┬Â├Ž. By┬│o ono uosobieniem naszych kluczowych warto┬Âci, takich jak patriotyzm, wolno┬Â├Ž czy determinacja w przeciwstawianiu si├¬ wrogom.
Niestety odchodz┬▒ od nas ostatni Powsta├▒cy, kt├│rzy pe┬│ni┬▒ fundamentaln┬▒ rol├¬ w podtrzymywaniu pami├¬ci, przedstawiaj┬▒c wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Wysy┬│aj┬▒c poczt├│wki do uczestnik├│w Powstania Warszawskiego, chcieli┬Âmy wyrazi├Ž nasz┬▒ wdzi├¬czno┬Â├Ž, pami├¬├Ž i szacunek.(1669kB) (1669kB)Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007