MamboPL.com
 
Menu główne
AKTUALNOŚCI
Start
To nas wyróżnia!
O szkole
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Patron szkoły
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szkoły
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podręczniki
Stołówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Wydarzenia 2016 - 2017

Dzień Edukacji Prawnej

15.03.2017 r. odbyło się spotkanie z Panią prawnik. Uczniowie mieli możliwość utrwalenia najważniejszych wiadomości z zakresu prawa. Prowadząca przyniosła togę - strój urzędowy. Wytłumaczyła, że żabot część togi mówi o tym, jaki zawód prawniczy wykonuje dana osoba. Wybrani uczestnicy zajęć otrzymali kartki, na których znajdowały się opisy dotyczące funkcji pełnionych przez prawników. Uczniowie mieli za zadanie odgadnąć o jakim zawodzie czyta każda z osób. Na zakończenie Pan Dyrektor otrzymał kodeks karny. Warsztaty przeprowadzone w naszej szkole przybliżyły obecnym znajomość prawa oraz konsekwencje wynikające z jego łamania.

Natalia Oljasz(1669kB) (1669kB) (1669kB) (1669kB)Certyfikaty

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła"

(1669kB)

Certyfikat Drużyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szkoły z Klasą

(1669kB)

Kalendarz
Do końca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler�w Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot�w 2007