MamboPL.com
 
Menu główne
AKTUALNOŚCI
Start
To nas wyróżnia!
O szkole
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Patron szkoły
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szkoły
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podręczniki
Stołówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Uroczyste nadanie szkole imienia
Uroczyste nadanie szkole imienia


W życiu każdej szkoły są chwile niezwykłe, które na stałe zapadają w pamięć. Dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników naszego gimnazjum takim wyjątkowym momentem było nadanie szkole imienia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
To doniosłe wydarzenie miało miejsce 14 czerwca 2007 r.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

O godz. 1000 w sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, a wśród nich Kawalerowie OWVM, przedstawiciele władz miasta i dzielnicy Mokotów, kuratorium oświaty, reprezentanci Wojska Polskiego, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół, dawni i uczący obecnie nauczyciele szkoły oraz rodzice.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

Gospodarze naszego gimnazjum ciepło witali wszystkich przybywających i zapraszali do obejrzenia wystawy poświęconej Orderowi Virtuti Militari i jego Kawalerom.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

W ceremonii uczestniczyły także poczty sztandarowe Pułku Ochrony im. Generała Dywizji Bogusława Wieniawy Długoszowskiego (spadkobierców tradycji pułku Armii Krajowej "Baszta") oraz Trzeciego Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

(1669kB) (1669kB)

Po odśpiewaniu hymnu narodowego Przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny m. st. Warszawy pan Wojciech Starzyński oraz Burmistrz Mokotowa pan Robert Soszyński odczytali i wręczyli Dyrektorowi szkoły akt nadania imienia Gimnazjum nr 2.

(1669kB) (1669kB)

Nadeszła podniosła chwila - przekazanie na ręce Dyrektora szkoły sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

(1669kB) (1669kB)

Fundatorzy sztandaru i goście honorowi wbili pamiątkowe gwoździe i złożyli podpisy na akcie ufundowania sztandaru.

(1669kB)

Gwoździe wbijali kolejno:

• w imieniu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pan kpt. Zdzisław Piłatowicz

• w imieniu władz m. st. Warszawy - Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy do spraw Kombatantów pani Eliza Dzwonkiewicz

• w imieniu Rady m. st. Warszawy - Przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny m. st. Warszawy pan Wojciech Starzyński

• w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty - starszy wizytator pani Teresa Domasik

• w imieniu władz dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy - pan Burmistrz Robert Soszyński

• w imieniu Dowódcy Wojsk Lądowych - pan płk Adam Kolankiewicz

• w imieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa - pan płk Sylwester Traczewski

• w imieniu Rodziców - pan Ireneusz Dybowski

• w imieniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 - pan dyrektor Andrzej Miller

• w imieniu Pracowników Administracji i Obsługi Gimnazjum nr 2 - pani Janina Trzeszczyńska

• w imieniu Uczniów Gimnazjum nr 2 - Aleksandra Kalińska.


Sztandar poświęcił Proboszcz Parafii Świętego Andrzeja Boboli Ojciec Kazimierz Kubacki.

(1669kB)

Dyrektor szkoły przekazał sztandar uczniom.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

Uroczyste ślubowanie uczniów Gimnazjum nr 2.

(1669kB) (1669kB)

Przemówienia gości honorowych.

• kpt. Zdzisław Piłatowicz - Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

• pani Aleksandra Wawrzkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału Stołecznego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

• kpt. Wojciech Militz - Prezes Zarządu Środowiska Żołnierzy Pułku AK "BASZTA"

• pan Robert Soszyński - Burmistrz dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

• pani Krystyna Kozak - przedstawiciel Biura Edukacji m. st. Warszawy

• pani Teresa Domasik - starszy wizytator Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Po wyprowadzeniu sztandarów odbyła się część artystyczna uroczystości. Uczniowie zaprezentowali program, który przybliżał dzieje Orderu i sylwetki jego Kawalerów.
Oprawa muzyczna, dekoracja sali, ciekawa choreografia oraz stroje z różnych epok historycznych dodawały splendoru przedstawieniu.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

Po zakończeniu uroczystości goście odwiedzili Izbę Patrona i upamiętnili swój pobyt wpisami do kroniki szkolnej.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB)

Zwieńczeniem dnia był przygotowany specjalnie na tę okazję poczęstunek.

Uroczystość nadania szkole imienia została utrwalona w postaci zdjęć, filmu i na kartach kroniki naszego gimnazjum.

Certyfikaty

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła"

(1669kB)

Certyfikat Drużyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szkoły z Klasą

(1669kB)

Kalendarz
Do końca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler�w Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot�w 2007