MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Uroczyste nadanie szkole imienia
Uroczyste nadanie szkole imienia


W ┬┐yciu ka┬┐dej szko┬│y s┬▒ chwile niezwyk┬│e, kt├│re na sta┬│e zapadaj┬▒ w pami├¬├Ž. Dla uczni├│w, rodzic├│w, grona pedagogicznego i pracownik├│w naszego gimnazjum takim wyj┬▒tkowym momentem by┬│o nadanie szkole imienia Kawaler├│w Orderu Wojennego Virtuti Militari.
To donios┬│e wydarzenie mia┬│o miejsce 14 czerwca 2007 r.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

O godz. 1000 w sali gimnastycznej zebrali si├¬ zaproszeni go┬Âcie, a w┬Âr├│d nich Kawalerowie OWVM, przedstawiciele w┬│adz miasta i dzielnicy Mokot├│w, kuratorium o┬Âwiaty, reprezentanci Wojska Polskiego, dyrektorzy z zaprzyja┬╝nionych szk├│┬│, dawni i ucz┬▒cy obecnie nauczyciele szko┬│y oraz rodzice.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

Gospodarze naszego gimnazjum ciep┬│o witali wszystkich przybywaj┬▒cych i zapraszali do obejrzenia wystawy po┬Âwi├¬conej Orderowi Virtuti Militari i jego Kawalerom.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

W ceremonii uczestniczy┬│y tak┬┐e poczty sztandarowe Pu┬│ku Ochrony im. Genera┬│a Dywizji Bogus┬│awa Wieniawy D┬│ugoszowskiego (spadkobierc├│w tradycji pu┬│ku Armii Krajowej "Baszta") oraz Trzeciego Batalionu Zabezpieczenia Dow├│dztwa Wojsk L┬▒dowych.

(1669kB) (1669kB)

Po od┬Âpiewaniu hymnu narodowego Przewodnicz┬▒cy Komisji Edukacji i Rodziny m. st. Warszawy pan Wojciech Starzy├▒ski oraz Burmistrz Mokotowa pan Robert Soszy├▒ski odczytali i wr├¬czyli Dyrektorowi szko┬│y akt nadania imienia Gimnazjum nr 2.

(1669kB) (1669kB)

Nadesz³a podnios³a chwila - przekazanie na rêce Dyrektora szko³y sztandaru ufundowanego przez Radê Rodziców.

(1669kB) (1669kB)

Fundatorzy sztandaru i go┬Âcie honorowi wbili pami┬▒tkowe gwo┬╝dzie i z┬│o┬┐yli podpisy na akcie ufundowania sztandaru.

(1669kB)

Gwo┬╝dzie wbijali kolejno:

• w imieniu Kawaler├│w Orderu Wojennego Virtuti Militari - Prezes Klubu Kawaler├│w Orderu Wojennego Virtuti Militari pan kpt. Zdzis┬│aw Pi┬│atowicz

• w imieniu w┬│adz m. st. Warszawy - Pe┬│nomocnik Prezydenta m. st. Warszawy do spraw Kombatant├│w pani Eliza Dzwonkiewicz

• w imieniu Rady m. st. Warszawy - Przewodnicz┬▒cy Komisji Edukacji i Rodziny m. st. Warszawy pan Wojciech Starzy├▒ski

• w imieniu Mazowieckiego Kuratora O┬Âwiaty - starszy wizytator pani Teresa Domasik

• w imieniu w┬│adz dzielnicy Mokot├│w m. st. Warszawy - pan Burmistrz Robert Soszy├▒ski

• w imieniu Dow├│dcy Wojsk L┬▒dowych - pan p┬│k Adam Kolankiewicz

• w imieniu Dow├│dcy Garnizonu Warszawa - pan p┬│k Sylwester Traczewski

• w imieniu Rodzic├│w - pan Ireneusz Dybowski

• w imieniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 - pan dyrektor Andrzej Miller

• w imieniu Pracownik├│w Administracji i Obs┬│ugi Gimnazjum nr 2 - pani Janina Trzeszczy├▒ska

• w imieniu Uczni├│w Gimnazjum nr 2 - Aleksandra Kali├▒ska.


Sztandar po┬Âwi├¬ci┬│ Proboszcz Parafii ┬Žwi├¬tego Andrzeja Boboli Ojciec Kazimierz Kubacki.

(1669kB)

Dyrektor szko┬│y przekaza┬│ sztandar uczniom.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

Uroczyste ┬Âlubowanie uczni├│w Gimnazjum nr 2.

(1669kB) (1669kB)

Przem├│wienia go┬Âci honorowych.

• kpt. Zdzis┬│aw Pi┬│atowicz - Prezes Klubu Kawaler├│w Orderu Wojennego Virtuti Militari

• pani Aleksandra Wawrzkiewicz - Prezes Zarz┬▒du Oddzia┬│u Sto┬│ecznego Zwi┬▒zku Wi├¬┬╝ni├│w Politycznych Okresu Stalinowskiego

• kpt. Wojciech Militz - Prezes Zarz┬▒du ┬Žrodowiska ┬»o┬│nierzy Pu┬│ku AK "BASZTA"

• pan Robert Soszy├▒ski - Burmistrz dzielnicy Mokot├│w m. st. Warszawy

• pani Krystyna Kozak - przedstawiciel Biura Edukacji m. st. Warszawy

• pani Teresa Domasik - starszy wizytator Mazowieckiego Kuratora O┬Âwiaty

Po wyprowadzeniu sztandar├│w odby┬│a si├¬ cz├¬┬Â├Ž artystyczna uroczysto┬Âci. Uczniowie zaprezentowali program, kt├│ry przybli┬┐a┬│ dzieje Orderu i sylwetki jego Kawaler├│w.
Oprawa muzyczna, dekoracja sali, ciekawa choreografia oraz stroje z r├│┬┐nych epok historycznych dodawa┬│y splendoru przedstawieniu.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

Po zako├▒czeniu uroczysto┬Âci go┬Âcie odwiedzili Izb├¬ Patrona i upami├¬tnili sw├│j pobyt wpisami do kroniki szkolnej.

(1669kB) (1669kB) (1669kB)

(1669kB) (1669kB)

Zwieñczeniem dnia by³ przygotowany specjalnie na tê okazjê poczêstunek.

Uroczysto┬Â├Ž nadania szkole imienia zosta┬│a utrwalona w postaci zdj├¬├Ž, filmu i na kartach kroniki naszego gimnazjum.

Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007